Contact us
For business partners:
cooperation@bluetale.cn
For suppliers:
supplier@bluetale.cn
For job applicants:
zhaopin@bluetale.cn
411 Zhongjia Mansion, 168 Dazhongsi Donglu, Haidian District, Beijing
201-202, Block A, Jiang 1984 Park, Xiadu Street, Haizhu District, Guangzhou